idDesign

Identita sa nedá kúpiť, od začiatku je vaša.

idDesign cesta

Žijeme v mimoriadne dynamickej dobe. Skracujú sa vzdialenosti, stierajú hranice, každý deň sa objavujú nové poznatky a informácie. Stále sa nám ponúkajú nové príležitosti, nové zážitky. V tejto spleti vnemov našu pozornosť púta to, čo sa nejakým spôsobom odlišuje, vyniká, má osobité črty. Ostatné mizne v neprehľadnej kope.
Zostáva to, čo má výraznú identitu.

Farba

Farba je najstaršou informáciou s akou sa človek stretol a stretáva.

Značka

Značka nie je len logotyp.

Produkt – línia

Pracuje len s jednou značkovou identitou, ktorá predstavuje produkt alebo skupinu produktov.

Cyberspace

Identita v reálnom a virtuálnom prostredí.

Firma

Transparentná ale aj skrytá identita.

Organizácia

Vyjadrenie identity určitého okruhu ľudí organizácie, národa, spoločnosti.

Sila konzistencie

Aj keď náhoda dokáže vyniesť niekedy pekne vysoko, málokedy nám ukáže cestu ako ďalej. Koordinovaný a konzistentný vývoj jednotlivých súčastí identity je prezieravým krokom smerom k prítomnosti i budúcnosti.

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť.

História tvorby Korporatívnej identity (Corporate Identity – CI) sa začína tam, kde vzniká cielené odlíšenie značky, produktu či sociálnej skupiny. Firmy, skupiny, jednotlivci, ktorí jej nevenujú pozornosť sú na ceste do zabudnutia.

Identita a Imidž

Imidž je vnímanie identity inými ľuďmi.

Komunikácia

Komunikácia je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi.

Správanie

Navonok i doma.

„Sme to čo opakovane robíme. Dokonalosť potom nie je jednorazový akt, ale zvyk.“

Aristoteles

idDesign
Kontakt
Copyright © 2024 idDesign, Všetky práva vyhradené